Leromboltak egy házat, aztán...

2009-11-06 23:27

De kezdjük az elején. A XI. kerület, Újbuda egy igen kellemes részén lakunk, ahol a viszonylag sűrű beépítés mellett mindmáig megőrződött a környék eredeti, kertvárosias jellege. Az utóbbi években azonban egy rémítő folyamat tanúi vagyunk.

A kertek között egyre-másra mélyülnek feneketlen gödrök az iszapos altalajba, melyekből roppant toronyházak törnek az égre. Az első néhány ilyen esetet értetlenül, hitetlenkedve fogadtuk, de mikor a közvetlen szomszédunkban is leromboltak egy földszintes házat, hogy helyére 9 szintes monstrumot emeljenek s az addig elzárt, árnyas fáknak otthont adó belső kertet gyepráccsal fedett autóparkolóvá alakítsák, rádöbbentünk, hogy nem maradhatunk tétlenek tovább. Ha nem képviseljük saját érdekeinket mi magunk, akkor választott képviselőink ezt nem teszik meg helyettünk.

Így történt, hogy - kénytelenségből - a politikai cselekvés útjára léptünk. A "politika" szó eredeti értelmében, ami a város (polisz) ügyeivel - szélesebb értelemben közügyekkel - való foglalkozást jelenti. Tevékenységünk hangsúlyozottan nem pártpolitikai jellegű. A politikai pártok a képviseleti demokrácia nélkülözhetetlen intézményei ugyan, fő feladatuk a törvényalkotás és az államigazgatás irányítása, ebben más nem helyettesítheti őket, de konkrét ügyek képviseletére, felvállalására meglehetősen alkalmatlanok.

Mi viszont éppen ezt szeretnénk tenni és ebben a munkában a politikai pártokat legfeljebb eszközként kívánjuk használni. Azért van szükségünk ezekre az eszközökre, mert a képviselőtestületekben a túlnyomó többséget pártok jelöltjei alkotják és bizonyos dolgokat csak a hatályos rendeletek illetve törvények módosításával lehet elrendezni. A választópolgárok különböző csoportjai között valóságos érdekellentétek feszülnek, ami egy komplex társadalomban természetes, önmagában nem baj. Az ellentéteket azonban, ha nem akarjuk, hogy elmérgesedjenek, fel kell oldani. Normális világban e mediációs folyamat végigvitele, az érdekegyeztetés fáradságos aprómunkája a politikus feladata.

Ezért a politikusokat, konkrét esetben Újbuda polgármesterét és önkormányzati képviselőit partnereinknek tekintjük és jó munkakapcsolatra törekszünk velük. Ennek során azonban világosan és határozottan képviseljük azt az ügyet, amit felvállaltunk s választott képviselőinktől is hasonló hozzáállást várunk el.

Ez a honlap ezt az érdekegyeztetési folyamatot kívánja segíteni és nyomon követni. Célunk elsősorban az általunk Kelenligetnek nevezett városrész megóvása. Nem szeretnénk az általánosságok szintjén leragadni, ezért ha kell, konkrét esetek, ügyek legapróbb részleteit is a nyilvánosság elé tárjuk. Ha ennek során általánosabb működési, szabályozási problémákat is észlelünk, azokat se hallgatjuk el, hanem megkíséreljük feltárni a zavarok forrását és orvoslásukra javaslatot teszünk. Ha szükséges, kellő nyomást is gyakorlunk.

Felhívunk minden választópolgárt, aki magáénak érzi ezeket a célkitűzéseket, hogy segítse munkánkat, csatlakozzék a kezdeményezéshez.

Kelenligeti Kör (K &. K) - kelenliget@gmail.com

Arany János: Keveháza 1853

Kelen táján, a hegy megett,
Borúlni látom az eget